Mona Sahlins dotter fick toppjobb - gick före i kön.

Socialdemokraterna
Mona Sahlin

Mona Sahlins dotter fick toppjobb - gick före i kön.

 

2006: Alla är lika mycket värda, vissa ska bara ha förtur!

 

År 2006 får Mona Sahlins dotter en praktikpalts på svenskakonsulatet i Washington. Praktikplatsen ger 40.000:- för 3 månaders praktiksamtidigt som Mona Sahlins dotter studerar statsvetenskap. (Noterar bara attdottern faktiskt kommer att ha en utbildning i bagaget när hon glider vidare påsin räckmacka och kanske in i partiet där även hon kan fortsätta i mammasfotspår (leva kungligt på folkets bekostnad samtidigt som man hävdar sig varajust av folket)).

Nåväl, dessa platser är normalt inget som delas ut tillkreti och pleti, de delas tvärt om ut till bäst lämpad ansökare efter ennormalt sätt mycket strikt antagningsprocess.

Denna gång var det dock dottern till Mona Sahlin som sökteoch hon nämnde även mamma Mona Sahlin i sin ansökan, normalt ska ambassadenfölja de strikta regler som satts upp av UD hur en tillsättning ska gå till.

I fallet med MonaSahlins dotter skedde det hela mer "informellt" och ingen annan gavschansen, medger Washington-ambassadens generalkonsul Pontus Järborg.

 Pontus förklarar ävendet hela med att "det var svårt att hitta folk som kunde hoppa in med kortvarsel" Märkligt nog hade man gett jobbet till Mona Sahlins dotter fleramånader innan tjänsten tillsattes och andra sökande till en sådan positionfattas knappast heller. Faktum är att Mona Sahlins dotter blev  lovad jobbet i Januari och att det förstskulle tillsättas i Maj, ganska bra med tid för att följa en normal process medandra ord, om man nu hade vart intresserad av det.

Man behöver inte vara alltför konspiratoriskt lagd för attdra slutsatsen att det är mamma Mona Sahlin som dragit i trådar och utnyttjatdet ämbetet där hon ska representera svenska folket till att representera iförsta hand sin egen familj och i detta fall sin dotter.

Hur är det dom brukar säga? Alla ska med? ... Hur gick detför dom som försökte ansöka på normalt vis och hade slitit och kämpat för attvara kvalificerad?.. dom fick visst inte komma med till Washington, någon hadeju gått före kön...