Mona Sahlin 98 parkeringsböter betalningsanmärkningar och kronofogden.

Socialdemokraterna
Mona Sahlin

Mona Sahlin 98 parkeringsböter betalningsanmärkningar ochkronofogden.

 

Vi har jutidigare berört parkeringsböter och Mona Sahlin, denna gång handlade det om attMona Sahlin märkligt nog lyckats med konststycket att få parkeringsböter på enbil som hade körförbud och som hon påstog var trasig och ej kunde köras.

Denna gånghandlar det om fler parkeringsböter närmare bestämt 98st varav 32 av dessa gickvidare till kronofogden.

Detta händesamtidigt som Mona Sahlin var egen företagare och drev sitt framgångsrikaföretag som senare skulle gå i konkurs efter för stora utbetalningar av löntill Mona Sahlin själv.

NåvälSahlins företag inhandlade en Volvo 855 (alltså inte den gröna"trasiga" Volvon) och med den så lyckades företaget dra på sig intemindre än 98 parkeringsböter under den korta tid företaget levde innankonkursen. Majoriteten av parkeringsböterna fick bilen i då den varitfelparkerad i anslutning till Mona Sahlins numera före detta företag som då varbeläget på Skomakargatan i Gamla stan i Stockholm. Mona Sahlin var sin vanatrogen och var ofta sen med betalningar eller struntade helt sonika helt idessa varför de gick vidare till kronofogden, företaget drog på sig över 30betalningsanmärkningar vilket får ses som beundransvärt för en sådan kort tidsperiod.

Funderingar kring detta:

En parkeringsbot kan alla få och det är ju inget märkligt alls,98st visar dock att man mer eller mindre anser sig stå över lagen och dessutomså anser man sig ha råd att parkera vart man vill då det ändå bara blir enbillig böteslapp som man kan skita i att betala på ett tag, speciellt bra ärdet ju om företaget som äger bilen "råkar" gå i konkurs då behöverman inte betala överhuvudtaget.