Jan Emanuel Johanssons behandlingshem

Socialdemokraterna
Jan-Emanuel Johansson

Jan Emanuel Johanssons behandlingshem

Jan Emanuel Johanssons behandlingshem "JanEmanuelsgården" (hybris?), ett HVB-hen (Hem för vård och boende) Där Jan Emanuel är VD och även innehar aktierna. Detta behandlingshem Jan Emanuel driver ska alltså ta hand om samhällets svagaste och utslagna för att lotsa dem tillbaka till ett värdigare liv och en produktiv samhällsmedborgare. Intäkter till bolaget kommer genom betalningar från kommun till dessa typer av hem för att dom tillhandahåller "vårdplatser" och boende.

Non-profit med extrem profit

Företaget utmålar sig på sin hemsida som "ett nonprofit företag med socialt ansvar och tydlig ideologisk bas utifrån arbetarrörelsens klassiska värderingar"

I skrivande stund är dock hemsidan för Jan Emanuelsgården nere för editering så kanske har arbetarrörelsen haft synpunkter på de"klassiska värderingarna" Jan Emanuel påstår sig representera.

Detta "non-profit" företag som ska ta hand om samhällets svagaste och utslagna är märkligt nog extremt lönsamt, inte bara för att vara "non-profit" utan även i jämförelse med företag som just har profit som första mål och inte hävdar att man i första rummet hjälper utslagna människor.

Jan Emanuels företag Av Egen Kraft hade åren 2000-2004 vinstnivåer på 25-50% av omsättningen och en samlad vinst på 4.5 miljoner. 2007 hade samma företag en omsättning på 22.6 miljoner och en vinst på 5.1 miljoner.

Ett av Jan Emanuels andra företag där han är ensam ägare är Svensk samhällsutveckling AB som är verksamt inom boende för extra krävande ungdomar hade enligt Expressens granskning 2009 en omsättning på 13.2 miljoneroch drygt 5.2 miljoner i vinst. Här plockade Jan Emanuel ut 750.000:- i aktieutdelning. Detta är möjligt eftersom han är ensam aktieägare så tillfaller bara en aktieutdelning honom själv och skatten på aktieutdelning är lägre än om han hade tagit ut det som lön då han i det fallet varit tvungen att betala höga arbetsgivaravgifter och sociala avgifter hans eget parti bestämt. (inte så skoj när det gäller egna pengar tydligen). Jan Emanuel är med andra ord en riktig hycklare och det blir inte bättre av att jag citerar honom:

- Att ett företag går med vinst är en kvalitetsgaranti. Här stannar vinsten i företaget och går inte ut till aktieägarna.

Han har även försvarat sig på frågan om varför hans "non-profit" företag gör så mycket vinst med att han inte plockar utnågon lön. Nej just det ja... aktieutdelning är ju tekniskt ingen lön dock hade det ju den lilla fördelen att han behöver ge staten mindre av kakan. Hur vardet nu det hette "klassiska arbetarvärderingar"?

Höll nästan på att glömma, Jan Emanuel Johansson har även sedan hösten 2006 kvitterat ut sin inkomstgaranti i egenskap av före detta riksdagsledamot. 38.000:- efter skatt i månaden får Jan Emanuel för det samtidigt som han tjänar storkovan på sina "non-profit" företag och snålar in på kostnader för att driva behandlingshem.

 

Jan Emanuels vårdhem granskas

 

Även vården på Jan Emanuelsgården har fått och får kritik. År 2004 gjorde länsstyrelsen en inspektion och riktade hård kritik om låg bemanning och låg kompetens hos personalen.

I broschyren till vårdhemmet står det att man tillhandahåller dygnet runt personal."Nattpersonalen" är i verkligheten Jan Emanuel själv som ibland åkerdit nattetid.

Det stod även att det fanns heltidsanställd personal, vilket skulle visa sig vara Jan Emanuels far. Jan Emanuels far underkändes av länsstyrelsen som biträdande föreståndare då han saknar den kompetens som krävs. 2005 underkändes Jan Emanuels far igen av länsstyrelsen då försökte Jan Emanuel göra pappa till just föreståndare. Jan Emanuel överklagade båda besluten men dessa avslogs av länsrätten.

Citat Jan Emanuel

- Ja, min pappa är fast anställt.. nej, nu är det två personer. En är anställd genom arbetsförmedlingen.

Broschyren menade även att behandlingshemmet hade egna psykologer eller kuratorer vilket även det skulle visa sig vara osant man lånar helt enkelt in psykologer och kuratorer från ett annat hem som inte drivs av Jan Emanuel "vid behov".

Ännu ett Jan Emanuel citat passar bra här:

- Man kan köpa till det utöver behandlingsplatsen. Det går inte att ha en heltids anställd psykolog. Det blir för dyrt.

Årliga vinsteri miljonklassen och aktieutdelningar ner i egen ficka och ändå är det "för dyrt" att betala för vården för de utslagna människor man hävdar sig skydda och hjälpa när man i själva verket ser till att profitera på dessa individer så mycket det bara går.

Normalt sett är det länsstyrelsen som skal ingripa när dessa typer av verksamheter missköts,men den löpande tillsynen står kommunen för. I detta fall handlar det om Norrtälje kommun. I Norrtälje fullmäktige sitter..... TADA... Jan Emanuel Johansson.

Jan Emanuel du är en hycklare av guds nåde, du står helt i en egen klass det är faktiskt så att det nästan är en annan sport om man jämför med övriga hycklare och det finns ändå många att välja mellan. Profitera på samhällets mest sårbara samtidigt som man hävdar att det är dessa man värnar om det ger dig en ohotad förstaplats på hycklartoppen.

Jag väljer att avsluta med ännu ett Jan Emanuel citat som på något sätt känns väldigt ironiskt och samtidigt mycket träffande. Jan Emanuel kommenterar att vissa andra vårdhem fått lägga ner sin verksamhet.

- Det är bra. Det har funnits oseriösa människor på marknaden som fått lägga ner.