Mikaela Valtersson - Låna för att betala höjd fastighetsskatt.

Miljöpartiet de gröna
Mikaela Valtersson


Mikaela Valtersson - Låna för att betala höjd fastighetsskatt.

Mikaela Valtersson, Miljöpartiets ekonomiska talesperson tycker att det är rimligt att folk tvingas ta lån på sina bostäder för att kunna betala den ökade fastighetsskatten.

Bakgrunden till detta är att den röd-gröna oppositionen inför valet annonserat en höjd fastighetsskatt som skall drabba villa/hus/fritidshus ägare som äger någon fastighet med ett taxeringsvärde över 4.5 miljoner.

Innan vi går vidare så skulle jag bara vilja gå in lite på taxeringsvärde på fastigheter och hur detta uppstod en gång i tiden då det är väldigt intressant ur svensk historisk synpunkt.

Fastighetsskatten uppfanns faktiskt av ingen mindre än Gustav Wasa, dåvarande kung över Svea rike. Kungen hade tömt skattkistorna och dessa behövdes fyllas på. Man insåg snart att om man kunde beskatta en fiktiv inkomst som ingen kunde smita från så skulle problemen vara lösta. Så föddes fastighetsskatten, (skatt på boende). Ganska smidigt då ingen kan välja att komma undan denna skatt på något sätt.

Taxeringsvärdet är alltså bara ett mått som används för att beskatta den fiktiva inkomsten boende, och det har genom åren ändrats på dessa kriterier vid flertalet tillfällen.

Scenario: Ensam pensionärstant som levt i samma hus hela sitt liv och nu betalar sitt uppehälle med en knaper pension, hon har dock haft 300m till en sjö i hela sitt liv. Tidigare ansågs strandnära läge vara 100m nu höjs det till 400 för att få in fler boenden och genom detta dra in mer skatt.

Taxeringsvärdet höjs nu helt plötsligt på ett boende som inte ändrats på många år och pensionen räcker inte längre till, denna pensionär i detta fiktiva scenario har då valet att sälja och flytta sina sista år i livet eller eventuellt skuldsätta sig för att få bo kvar men att lämna jordelivet skuldsatt.

Paradoxen blir dessutom att ett ökat taxeringsvärde utan förändring på det verkliga boendet snarare sänker marknadspriset för ägaren då boendet faktiskt blir dyrare för eventuella spekulanter.

Detta ser alltså Mikaela Valtersson inga problem med och jag avslutar bara med att citera henne angående detta.

- Har man en dyr villa, även om man köpte den för mycket lägre pris, så har man också en möjlighet att ta lån på sitt hus. Man har ju ett kapital som ligger i botten och som är en tillgång som man sedan kan sälja eller ta lån på.

Så du menar att det är rimligt att ta lån på sin fastighet, eller till och med sälja den, för att kunna betala en fastighetsskatt?

- Man har den möjligheten om man vill. Det är en tillgång som inte alla människor har.


Jag vet inte om jag skulle vilja beskriva tvång att belåna sig för att betala skatt på ett fiktivt värde som "en tillgång".