Mona Sahlin småföretagarexpert

Socialdemokraterna
Mona Sahlin

Mona Sahlin småföretagarexpert

I April 1996 efter några små skandaler med kreditkort ochutlandsresor på statlig bekostnad så lämnar Mona Sahlin sin riksdagsplats, honhar även tvingats dra tillbaka sin kaditatur till statsminister efter IngvarCarlsson på grund av ovannämnda problem med lagens långa arm och media isynnerhet.

Nåväl skam den som ger sig, Mona Sahlin startar egetföretag, hur svårt kan detta vara egentligen speciellt när man får (konsult)lönfrån partiet. Företaget är ovanligt framgångsrikt för att vara nystartat ochMona Sahlin plockar ut 1.1 Miljoner i lön som nystartad företagare vilkettroligen matchar hennes lön som politiker året innan ganska bra. Mona Sahlinhar med andra ord en "time out" från politiken som egen företagaremen blir i princip avlönad av partiet för att jobba som konsult åt dom. Ätakakan och ha den kvar... good times.

Allt detta kunde ju ha blivit en riktig sossesaga i framgångom det inte bara hade vart en liten petitess som Mona Sahlin helt enkelt glömtav.

Hör o häpna, som egen företagare förväntas man betala både skattpå lönen man plockar ut, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter.  Ironiskt nog avgifter och skatt som MonaSahlins eget parti varit drivande i genom åren för att höja till den grad attdom är högst i världen.

Företaget saknar helt enkelt likvida medel när det är dagsatt betala skatt och får försättas i konkurs.

Med denna erfarenhet i bagaget blir Mona Sahlin senareregering Perssons "småföretagarexpert" och lovar en mängd bättringarför företagare.